Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 24.09.2018 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.PDF  Projekt uchwały - zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 24.09.2018 r.doc

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. PDF  Projekt uchwały - zmiana uchwały budżetowej na 2018 r.
DOCXUzasadnienie do projektu uchwały zmieniajacej uchwałę budzetową na 2018 r..docx

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. PDF  Projekt uchwały - zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych

4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w
Gminie Łubniany pt. "Najlepszy z najlepszych". PDF  Projekt uchwały - regulamin

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - skarga dotycząca działalności Wojta Gminy Łubniany

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany. PDF  Projekt_zmiana_statutu_gminy