Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane dnia 30.08.2018r. pod numerem referencyjnym nr 18-391143-001 do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

PDFENOTICES_GminaLubniany-2018-130445-NF02-PL.pdf (160,57KB)

Ogłoszenie zostało opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.09.2018r. pod numerem 2018/S 168-382734. Poniżej zamieszczamy opublikowane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2018S 168-382734 z dn. 01.09.2018r..pdf (181,43KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów gm. Łubniany 2018.pdf (1,23MB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc (78,50KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 - Formularz rozliczeniowy - Odbiór odpadów 2018.docx (41,86KB)

DOCZałącznik nr 2 - JEDZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc (209,00KB)

PDFZałącznik nr 2.1 - JEDZ-instrukcja wypełniania.pdf (1,10MB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie grupa kapitułowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc (46,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz usług - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc (43,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - wykaz narzędzi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc (32,00KB)

DOCZałącznik nr 6 - Zobowiązanie - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc (46,00KB)

PDFZałącznik nr 7 - Formularz umowy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.pdf (373,36KB)

DOCZałącznik nr 8 - Oświadczenia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc (41,00KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert ZP.271.3.2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych , z terenu Gm. Łubniany.pdf (909,22KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY:

PDFPismo ZP.271.3.G.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty.pdf (716,56KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2018-OJS240-548661-pl.pdf (110,06KB)