Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/290/18

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje sie boisku sportowemu będącemu własnością Gminy Łubniany położonemu w miejscowości Kępa, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 70, 522/59 i 877/56 k.m. 1 obręb Kępa nazwę "Boisko Sportowe im. Jerzego Musiała w Kępie". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XLI/290/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 09-08-2018 w sprawie nadania nazwy boisku sportowemu w miejscowości Kępa (101,04KB)