Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego  na podwoziu z napędem 4 x 4”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 603166-N-2018 z dnia 13.08.2018 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 603166-N-2018 z dn. 13.08.2018r. (OSP Jełowa).pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Dostawa samochodu OSP Jełowa.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - Dostawa samochodu OSP Jełowa.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Dostawa samochodu OSP Jełowa.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Dostawa samochodu OSP Jełowa.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Dostawa samochodu OSP Jełowa.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Dostawa samochodu OSP Jelowa.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz dostaw - Dostawa samochodu OSP Jełowa.doc

PDFZałącznik nr 7 - formularz umowy - Dostawa samochodu OSP Jełowa.pdf

DOCZałącznik nr 8 - Szczegółowy opis parametrów techniczno - użytkowych - Dostawa samochodu OSP Jełowa.doc

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Dostawa samochodu OSP Jełowa.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo ZP.271.OSP.1.B.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500212190-N-2018 z dnia 05-09-2018 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  13-08-2018
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  13-08-2018 10:13
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  05-09-2018 09:01
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1180
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl