Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLI sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2014-2018 - 09.08.2018 r.

Łubniany, dnia  01 sierpnia 2018 r.

 BORG/14-18

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

                                                                               ……………………………………

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 14.00 czterdzieste pierwsze posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2014-2018.

            Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
 4. Wyjaśnienie wniosków z  sesji XXXIX.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Biadacz ul. Leśna 4c dla najemców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu „ Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy boiska w Kępie.
 12. Wolne wnioski.
 • Materiały dotyczące  punktów 8,9,10 i 11 zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.).

                

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
                                                                                          

Albert Wiench