Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany udostępnia informacje o:

I. zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688):
1. Gmina Łubniany

II. punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Łubniany:
1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - Masów, ul. Kolanowska

Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2018
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  30-07-2018 16:55
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 901
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl