Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany udostępnia informację o:

I. prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

II. adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany:
Masów, ul. Kolanowska

III. dniach i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Wtorek – 15:00 - 19:00
Środa – 8:00 - 14:00
Czwartek – 15:00 - 19:00
Sobota – 8:00 - 14:00