Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany podaje informuje o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów

DOCXOsiągnięte przez Gminę Łubniany poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów

Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2018
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  30-07-2018 16:42
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  30-07-2018 16:50
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 937
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl