Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.03.2018 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na rok 2019 środków funduszu sołeckiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nas Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018. PDF  Projekt uchwały - Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.PDF  Projekt uchwały - okręgi wyborcze

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. PDF  Projekt uchwały - obwody głosowania

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały-szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. PDF  Projekt uchwały - zmiana pożyczki Luboszyce

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/198/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. PDF  Projekt uchwały - zmiana pożyczki Brynica

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany.PDF  Projekt uchwały - dotacja celowa