Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na "Budowę drogi ul. Dębowej w miejscowości Kolanowice”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi ul. Dębowej w miejscowości Kolanowice”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511854-N-2018 z dnia 31.01.2018r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 511854-N-2018 z dn. 31.01.2018r..pdf (5,69MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ul. Dębowa Kolanowice.pdf (612,44KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - ul. Dębowa Kolanowice.doc (61,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - ul. Dębowa Kolanowice.doc (39,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - ul. Dębowa Kolanowice.doc (44,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - ul. Dębowa Kolanowice.doc (47,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - ul. Dębowa Kolanowice.doc (46,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - ul. Dębowa Kolanowice.doc (44,50KB)

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - ul. Dębowa Kolanowice.doc (43,00KB)

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - ul. Dębowa Kolanowice.pdf (894,59KB)

PDFZałącznik nr 9A - Przedmiar robót - ul. Dębowa Kolanowice (drogowa).pdf (86,97KB)

PDFZałącznik nr 9B - Przedmiar robót - ul. Dębowa Kolanowice (sanitarna).pdf (88,44KB)

PDFZałącznik nr 9C - Przedmiar robót - ul. Dębowa Kolanowice (elektryczna).pdf (137,80KB)

PDFZałącznik nr 9D - Przedmiar robót - ul. Dębowa Kolanowice (telekom.).pdf (27,93KB)

ZIPZałącznik nr 10 - Specyfikacje techniczna - ul. Dębowa Kolanowice.zip (12,56MB)

ZIPZałącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna - ul. Dębowa Kolanowice.zip (47,01MB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert ZP.271.1.2018 - Budowa ul. Dębowej w Kolanowicach.pdf (556,79KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo ZP.271.1.B.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (467,68KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 500055276-N-2018 z dn. 14.03.2018r..pdf (86,28KB)