Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 29.01.2018 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice.PDF  Projekt uchwały - przystąpienie Kolanowice wyrobisko

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany. PDF  Projekt uchwały - zmiana dodatki dla nauczycieli

5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji PDF  Projekt uchwały - dotacje dla przedszkoli

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. PDF  Projekt_uchwaly-dotacja_dla_parafii_Luboszyce

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole PDF  Projekt uchwały - porozumienie międzygminne

8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. PDF  Projekt uchwały - plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświatowej na 2018 r. PDF  Projekt uchwały - plan pracy Komisji Oświatowej na 2018 r.