Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 142 z 2018 r.

  Z dnia 28 grudnia 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

 • Zarządzenie Nr 141 z 2018 r.

  Z dnia 28 grudnia 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz w jednostkach organizacyjnych

 • Zarządzenie Nr 137 z 2018 r.

  Z dnia 13 grudnia 2018 r.

  W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 136 z 2018 r.

  Z dnia 13 grudnia 2018 r.

  W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 135 z 2018 r.

  Z dnia 10 grudnia 2018 r.

  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 127 z 2018 r.

  Z dnia 16 listopada 2018 r.

  W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 • Zarządzenie Nr 125 z 2018 r.

  Z dnia 13 listopada 2018 r.

  W sprawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć instruktora muzyki

 • Zarządzenie Nr 124 z 2018 r.

  Z dnia 5 listopada 2018 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2017 Wójta Gminy Łubniany z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 120 z 2018 r.

  Z dnia 31 października 2018 r.

  W sprawie powołania nowego składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z akt stanu cywilnego

 • Zarządzenie Nr 119 z 2018 r.

  Z dnia 29 października 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 117 z 2018 r.

  Z dnia 25 października 2018 r.

  W sprawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć instruktora muzyki

 • Zarządzenie Nr 114 z 2018 r.

  Z dnia 17 października 2018 r.

  W sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Przedszkoli do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego