Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

 

o przyjęciu dokumentu

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa

dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej

(Uchwała Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r.

wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.107.2017.MK z dnia 29 listopada 2017 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2,oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łubniany.

 

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

 

PDFUCHWAŁA NR XXXI-211-17 z dn. 30.10.2017r. JEŁOWA STROOPOLSKA.pdf

PDFROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.I.743.107.2017.MK WOJEWODY OPOLSKIEGO.pdf

PDFJełowa_Staroopolska_Uzasad SOOŚ.pdf

PDFJełowa_Staroopolska_Podsumowanie SOOŚ.pdf

ZIPJełowa_Staroopolska_ponś_CD.zip

Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  12-12-2017 09:41
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1046
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl