Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

 

o przyjęciu dokumentu

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa

dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej

(Uchwała Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r.

wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.107.2017.MK z dnia 29 listopada 2017 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2,oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łubniany.

 

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

 

PDFUCHWAŁA NR XXXI-211-17 z dn. 30.10.2017r. JEŁOWA STROOPOLSKA.pdf (2,99MB)

PDFROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.I.743.107.2017.MK WOJEWODY OPOLSKIEGO.pdf (347,87KB)

PDFJełowa_Staroopolska_Uzasad SOOŚ.pdf (296,89KB)

PDFJełowa_Staroopolska_Podsumowanie SOOŚ.pdf (317,98KB)

ZIPJełowa_Staroopolska_ponś_CD.zip (6,90MB)