Przejdź do treści strony WCAG

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej został uchwalony przez Radę Gminy Łubniany Uchwałą nr XXXI/211/17 z dnia 30 października 2017 r. oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 10 listopada 2017 r., poz. 2794.

 

u211-17 Jełowa_rysunek_planu_200.jpeg