Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.11.2017 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa. PDF  Projekt_uchwały_zmiana_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_Kępa

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
PDF  Projekt uchwały - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFUzasadnienie - Wieloletnia Prognoza Finansowa

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
PDF  Projekt uchwały - zmiana budżetu gminy na 2017 r. PDFUzasadnienie- zmiana budżetu gminy Łubniany na 2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. PDF  Projekt_uchwały_taryfy_2018

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany. PDF  Projekt_uchwały__Regulamin_utrzymania_czystości_i_porządku_na_terenie_Gminy_Łubniany DOCXUzasadnienie_Projekt_Regulamin.docx

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 PDF  Projekt_program_wspolpracy_na_2018_rok_po_kosultacjach DOCXUzasadnienie do projektu uchwały - program współpracy na 2018 rok.docx
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2017
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  15-11-2017 13:25
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  27-11-2017 08:56
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1477
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl