Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.11.2017 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa. PDF  Projekt_uchwały_zmiana_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_Kępa (1,46MB)

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
PDF  Projekt uchwały - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (10,82MB) PDFUzasadnienie - Wieloletnia Prognoza Finansowa (197,43KB)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
PDF  Projekt uchwały - zmiana budżetu gminy na 2017 r. (773,72KB) PDFUzasadnienie- zmiana budżetu gminy Łubniany na 2017 r. (360,55KB)

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. PDF  Projekt_uchwały_taryfy_2018 (202,14KB)

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany. PDF  Projekt_uchwały__Regulamin_utrzymania_czystości_i_porządku_na_terenie_Gminy_Łubniany (238,07KB) DOCXUzasadnienie_Projekt_Regulamin.docx (13,71KB)

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 PDF  Projekt_program_wspolpracy_na_2018_rok_po_kosultacjach (135,56KB) DOCXUzasadnienie do projektu uchwały - program współpracy na 2018 rok.docx (13,36KB)