Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocena jakości wody w III kwartale 2017 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 16.10.2017 r.

Ocena jakości wody w III kwartale 2017 r.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdania z dnia 18.09.2017 r. nr 952/Wo/I/2017 z badania jakości wody z dnia 13.09.2017 r. wykonanego przez Łubniańskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. na wodociągu publicznym Kobylno stwierdza się, że woda z wodociągu publicznego Kobylno w badanym zakresie jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, z wyłączeniem zawartości żelaza i manganu.

Na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie z wodociągu publicznego Kobylno wydano decyzję nakazującą doprowadzenie wody do wymagań zgodnych z cyt. rozporządzeniem (decyzja z dnia 06.05.2016 r. nr HK.43260.11.3.2016.AWŚ). Natomiast na przekroczenie dopuszczalnej zawartości żelaza w wodzie z wodociągu publicznego Kobylno wydano decyzję nakazującą doprowadzenie wody do wymagań zgodnych z cyt. rozporządzeniem (decyzja z dnia 10.01.2017 r. nr HK.43260.11.l3.2016.AW-Ś) Termin wykonania w/w decyzji upływa 30.04.2018 r.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Kobylno obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Kobylno, Grabie, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Masów, Brynica.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdanie z badań zostało przekazane w terminie określonym w w/w rozporządzeniu.

PDF  Ocena jakości wody w III kwartale 2017 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr Marzena Nanowska-Geisler