Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na "Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Brynica etap II”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Brynica etap II”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 592022-N-2017 z dnia 22.09.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 592022-N-2017 z dn. 22.09.2017r..pdf (5,73MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Kanalizacja Brynica etap II.pdf (682,08KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - Kanalizacja Brynica.doc (60,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Kanalizacja Brynica.doc (39,00KB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Kanalizacja Brynica.doc (43,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Kanalizacja Brynica.doc (45,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Kanalizacja Brynica.doc (46,00KB)

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Kanalizacja Brynica.doc (44,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Kanalizacja Brynica.doc (43,00KB)

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - Kanalizacja Brynica.pdf (770,23KB)

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Kanalizacja Brynica.pdf (420,99KB)

DOCXZałącznik nr 10 - Kosztorys ofertowy - Kanalizacja Brynica.docx (27,64KB)

PDFZałącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne - kanalizacja Brynica.pdf (4,88MB)

ZIPZałącznik nr 12 A - Dokumentacja techniczna I - Kanalizacja Brynica.zip (41,13MB)

ZIPZałącznik nr 12 B - Dokumentacja techniczna II - Kanalizacja Brynica.zip (49,50MB)

ZIPZałącznik nr 12 C - Dokumentacja techniczna III - Kanalizacja Brynica.zip (16,75MB)

ZIPZałącznik nr 12 D - Dokumentacja techniczna - Kanalizacja Brynica.zip (38,45MB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert z ZP.271.8.2017 - Kanalizacja Brynica.pdf (931,85KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFpismo ZP.271.8.C.2017 z dn. 02.11.2017r. Informacja o wyborze najkorz. oferty.pdf (388,34KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500058411-N-2017 z dn. 14.11.2017r..pdf (789,78KB)