Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na "Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehab. i Rekr. – część połudn." (II post.)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 576079-N-2017 z dnia 24.08.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 576079-N-2017 z dn. 24.08.2017r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (II) - Zakup i montaż instalacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu w kościołach.pdf

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty - Zadanie cz. nr I - Kościół Brynica.doc

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty - Zadanie cz. nr II - Kościół Jełowa+Kobylno.doc

DOCZałącznik Nr 1C - Formularz oferty - Zadanie cz. nr III - Kościół Kolanowice.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Kościoły.doc

PDFZałącznik nr 8A - Formularz umowy - Kościół Brynica - zadanie I.pdf

PDFZałącznik nr 8B - Formularz umowy - Kościół Jełowa+Kobylno - zadanie II.pdf

PDFZałącznik nr 8C - Formularz umowy - Kościół Kolanowice - zadanie III.pdf

PDFZałącznik nr 9 A - Przedmiar robót - Parafia Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 9 B1 - Przedmiar robót - parafia Jełowa.pdf

PDFZałącznik nr 9 B2 - Przedmiar robót - Kobylno.pdf

PDFZałącznik nr 9 C - Przedmiar robót - Kolanowice.pdf

PDFZałącznik nr 10 A - Specyfikacja techniczna - Parafia Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 10 B1 - Specyfikacja techniczna - Parafia Jełowa.pdf

PDFZałącznik nr 10 B2 - Specyfikacja techniczna - Kobylno.pdf

PDFZałącznik nr 10 C - Specyfikacja techniczna - Kolanowice.pdf

ZIPZałącznik nr 11 A - Dokumentacja techniczna - Parafia Brynica.zip

ZIPZałącznik nr 11 B1 - Dokumentacja techniczna - Parafia Jełowa.zip

ZIPZałącznik nr 11 B2 - Dokumentacja techniczna - Kobylno.zip

ZIPZałącznik nr 11 C - Dokumentacja techniczna - Kolanowice.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.7.A.2017 z dn. 04.09.2017r. Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert - ZP.271.7.2017 - Zakup i montaż instalacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu w kościołach.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

PDFpismo ZP.271.7.F.2017 z dn. 21.09.2017r. Informacja o wyborze najkorz. ofert.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 500040265-N-2017 z dn. 09.10.2017r..pdf