Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na "Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część połudn."

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 566840-N-2017 z dnia 16.08.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 566840-N-2017 z dn. 16.08.2017r..pdf (7,60MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w kościołach.pdf (690,44KB)

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty - Zadanie cz. nr I - Kościół Brynica.doc (1,90MB)

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty - Zadanie cz. nr II - Kościół Jełowa.doc (1,90MB)

DOCZałącznik Nr 1C - Formularz oferty - Zadanie cz. nr III - Kościół Kobylno.doc (1,90MB)

DOCZałącznik Nr 1D - Formularz oferty - Zadanie cz. nr IV - Kościół Kolanowice.doc (1,90MB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Kościoły.doc (1,88MB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Kościoły.doc (1,88MB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Kościoły.doc (1,88MB)

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Kościoły.doc (1,88MB)

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Kościoły.doc (1,88MB)

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Kościoły.doc (1,88MB)

PDFZałącznik nr 8A - Formularz umowy - Kościół Brynica - zadanie I.pdf (912,75KB)

PDFZałącznik nr 8B - Formularz umowy - Kościół Jełowa - zadanie II.pdf (912,24KB)

PDFZałącznik nr 8C - Formularz umowy - Kościół Kobylno - zadanie III.pdf (912,45KB)

PDFZałącznik nr 8D - Formularz umowy - Kościół Kolanowice - zadanie IV.pdf (912,69KB)

PDFZałącznik nr 9 A - Przedmiar robót - Parafia Brynica.pdf (48,09KB)

PDFZałącznik nr 9 B - Przedmiar robót - parafia Jełowa.pdf (48,16KB)

PDFZałącznik nr 9 C - Przedmiar robót - Kobylno.pdf (49,42KB)

PDFZałącznik nr 9 D - Przedmiar robót - Kolanowice.pdf (48,05KB)

PDFZałącznik nr 10 A - Specyfikacja techniczna - Parafia Brynica.pdf (123,87KB)

PDFZałącznik nr 10 B - Specyfikacja techniczna - Parafia Jełowa.pdf (123,70KB)

PDFZałącznik nr 10 C - Specyfikacja techniczna - Kobylno.pdf (123,78KB)

PDFZałącznik nr 10 D - Specyfikacja techniczna - Kolanowice.pdf (123,79KB)

ZIPZałącznik nr 11 A - Dokumentacja techniczna - Parafia Brynica.zip (13,09MB)

ZIPZałącznik nr 11 B - Dokumentacja techniczna - Parafia Jełowa.zip (26,96MB)

ZIPZałącznik nr 11 C - Dokumentacja techniczna - Kobylno.zip (7,14MB)

ZIPZałącznik nr 11 D - Dokumentacja techniczna - Kolanowice.zip (20,75MB)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA!:

PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZP.271.5.2017.pdf (26,78KB)

PDFOGŁOSZENIE nr 500016482-N-2017 z dn. 22.08.2017r..pdf (250,60KB)