Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2012 - 2014 - 26.04.2012 r.

 

                                                                              Łubniany, dnia 17 kwietnia 2012 r.
 
 
 
BORG/10-14
 
 
 
 
                                                                      Pan (i)
                                                                               ……………………………………
 
 
                                                                               ……………………………………
 
 
 
     Na podstawie Art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) zwołuję w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz.14:00 szesnaste posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2010-2014.
     Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z następującym porządkiem obrad :
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
 4. Wyjaśnienie wniosków z sesji XIV Rady Gminy.
 5.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany WPF na lata 2012 – 2027.
 6.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Łubniany na rok 2012.
 7.   Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów Gminy Łubniany.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnianach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Nr XII/86/12 z dnia 30.01.2012 r. Rady Gminy Łubniany w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn.             „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach.
 16.  Wolne wnioski
 
·         Materiały dotyczące pkt 5,6,7,8,9,15 oraz uzasadnienie do pkt 13 zostaną przekazane w terminie późniejszym.
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)                                                              
                                                                
 
 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 
                                                                                               Albert Wiench            
 
  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Wyzdak
Data wytworzenia: 2012-04-17