Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na Osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany”.

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na Osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 545098-N-2017 z dnia 07.07.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 545098-N-2017 z dn. 07.07.2017r..pdf (6,71MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji w Luboszycach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie.pdf (515,97KB)

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty - Zadanie cz. nr I - Kanalizacja Luboszyce osiedle.doc (69,50KB)

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty - Zadanie cz. nr II - Stacja Kobylno.doc (68,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Kanalizacja + stacja.doc (49,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Kanalizacja + stacja.doc (54,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Kanalizacja+stacja.doc (56,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Kanalizacja+stacja.doc (54,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Kanalizacja+stacja.doc (54,50KB)

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Kanalizacja+stacja.doc (53,00KB)

PDFZałącznik nr 8A - Formularz umowy - Kanalizacja Luboszyce osiedle - zad. I.pdf (907,27KB)

PDFZałącznik nr 8B- Formularz umowy - Stacja Kobylno - zad. II.pdf (907,21KB)

PDFZałącznik nr 9A - Przedmiar robót - Kanalizacja osiedle - zad. nr I.pdf (276,00KB)

PDFZałącznik nr 9B - Przedmiar robót - Stacja UW zad. nr II.pdf (598,44KB)

DOCXZałącznik nr 10A - Kosztorys ofertowy - Kanalizacja osiedle zad. nr I.docx (20,44KB)

DOCXZałącznik nr 10B - Kosztorys ofertowy - Stacja UW - zad. nr II.docx (31,37KB)

ZIPZałącznik nr 11A - Specyfikacja techniczna - Kanalizacja Luboszyce osiedle.zip (788,87KB)

PDFZałącznik nr 11B - Specyfikacja techniczna - Stacja UW zad. nr II.pdf (11,89MB)

ZIPZałącznik nr 12A - Dokumentacja techniczna - Kanalizacja Luboszyce osiedle.zip (26,50MB)

ZIPZałącznik nr 12B1 - Dokumenmtacja techniczna - Stacja UW zad. nr II.zip (32,11MB)

ZIPZałącznik nr 12B2 - Dokumentacja techniczna - Stacja UW zad. nr II.zip (8,39MB)

ZIPZałącznik nr 12B3 - Dokumentacja techniczna - Stacja UW - zad. nr II.zip (16,85MB)

ZIPZałącznik nr 12B4 - Dokumentacja techniczna - Stacja UW - zad. nr II.zip (3,02MB)

ZIPZałącznik nr 12B5 - Dokumentacja techniczna - Stacja UW - zad. nr II.zip (32,52MB)

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ (UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!):

PDFPismo ZP.271.4.A.2017 z dn. 17.07.2017r. - zmiana SIWZ.pdf (111,83KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIEOGŁOSZENIA nr 500003937-N-2017 z dn. 17.07.2017r..pdf (33,19KB)

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty - Zadanie cz. nr I - Kanalizacja Luboszyce osiedle (poprawiony).doc (69,50KB)

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty - Zadanie cz. nr II - Stacja Kobylno (poprawiony).doc (68,50KB)

PDFZałącznik nr 8A - Formularz umowy - Kanalizacja Luboszyce osiedle - zad. I (poprawiony).pdf (907,30KB)

PDFZałącznik nr 8B- Formularz umowy - Stacja Kobylno - zad. II (poprawiony).pdf (906,89KB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.4.B.2017 z dn. 25.07.2017r. Odpowiedź na zapytania do siwz.pdf (172,64KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert - ZP.271.4.2017 - Kanalizacja osiedle Luboszyce +SUW.pdf (413,37KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

PDFPismo ZP.271.4.D.2017 z dn. 16.08.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf (211,05KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500019363-N-2017 z dn. 28.08.2017r..pdf (177,42KB)