Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr żłobków i klubów dziecięcyh

DOCXREJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH .docx - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Łubniany na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r.  Nr 45 poz.235 ze zm.)