Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum Zakładowe

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 164)
  • §1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67)
  • §1 pkt 16 załącznika Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany przyjętego Zarządzeniem Nr 47/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany
  • Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu archiwum zakładowego Urzędu Gminy Łubniany

Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, zgodnie z § 8 ust. 1 regulaminu archiwum zakładowego Urzędu Gminy Łubniany  odbywa się w następujące dni:

Wtorek – od godz. 7.00 do godz. 15.00
Czwartek – od godz. 7.00 do godz. 15.00

Ograniczenia udostępniania: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1325)