Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum Zakładowe

Podstawa prawna:

 • §21 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.)
 • § 18 ust. 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach (Zarządzenie Nr 45a/2005 Wójta Gminy Łubniany  z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy z późn. zm.)

Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy w Łubnianach:

 • Podstawa prawna: Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Łubnianach z 2001 r.

Poniedziałek             od 8:00 do 17:00,
Wtorek - Czwartek     od 7.00 do 15:00,
Piątek                       od 7.00 do 14.00.

 
Ograniczenia udostępniania: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami)

Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2017
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  28-06-2017 08:38
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  28-06-2017 08:38
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1923
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl