Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.06.2017 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2016 r. PDF  Projekt uchwały - zatwierdzenie sprawozdań

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r. PDF  Projekt uchwały - udzielenie absolutorium

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach. PDF  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Łubniany za 2016 r

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach. PDF  Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
PDF  Projekt uchwały - zmiana WPF DOCUzasadnienie WPF.doc

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany za 2017 r. PDF  Projekt uchwały - zmiana budżetuDOCXUzasadnienie - zmiana budżetu.docx

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. PDF  Projekt uchwały - w sprawie zaciągnięcia pożyczki - kanalizacja Brynica

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.PDF  Projekt uchwały w sprawie pożyczki na zadanie kanalizacja w Luboszycach

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.PDF  Projekt uchwały w sprawie pożyczki z BGK - kanalizacja Luboszyce

  

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2017
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  12-06-2017 12:21
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  23-06-2017 13:27
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1217
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl