Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane kontaktowe pracowników

  Numery telefonów Urzędu Gminy z podziałem na poszczególne stanowiska

Funkcja lub obszar działania Nazwisko Imię Nr telefonu Pokój Adres e-mail
Wójt Wąsiak Paweł (+48)  77 42 70 599 20

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Wójta Piestrak Mariusz (+48)  77 42 70 598 19
Skarbnik Marciniak Joanna (+48)  77 42 70 596 15
Sekretarz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Knap Katarzyna (+48)  77 42 70 534 17
Sekretariat Gajda-Piwowar Marta (+48)  77 42 70 533
tylko wew. 634
18
Inspektor ds. kadr Fautsch Iwona (+48)  77 42 70 576 21
Kierownik Referatu Promocji i Turystyki Heisig-Brzana Sylwia (+48) 77 42 70 579 22
Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Czurlok Lidia (+48) 77 42 70 579 22
Inspektor ds. promocji i turystyki Ozga Joanna (+48) 77 42 70 579 22
Biuro Obsługi Rady Gminy, Archiwum Zakładowe Kowalska Joanna (+48) 77 42 70 577 26
Inspektor ds. podatków Kochanek Karina (+48)  77 42 70 563 12
Inspektor ds. podatków Czech Lidia (+48)  77 42 70 563 12
Inspektor ds. finansowych Grzeschik Patrycja (+48)  77 42 70 562 13
Inspektor ds. księgowości podatkowej Schilk Sandra (+48)  77 42 70 562 13
Inspektor ds. księgowości dochodów budżetu Markiewicz Magdalena (+48)  77 42 70 562 13
Podinspektor ds. finansowych Koziol Patrycja (+48)  77 42 70 572 14
Pomoc administracyjna Świerc Izabela (+48)  77 42 70 572 14
Inspektor ds. płac i środków trwałych Reszczyńska Małgorzata (+48)  77 42 70 076 24
Kasa Laskowska Wioletta (+48)  77 42 70 573 16
Urząd Stanu Cywilnego Kochanek Paweł (+48)  77 42 70 582 10a
Zastępca Kierownika USC, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Kubacka Andżelika (+48)  77 42 70 582 10
Inspektor ds. obrony cywilnej Górka Janusz (+48)  77 42 70 588 10b
Ewidencja ludności, Dowody osobiste Wydmuch Renata (+48)  77 42 70 583 9
Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Kochanek Łukasz (+48) 77 42 70 547 2
Inspektor ds. budownictwa, planowania i gospodarki przestrzennej Wiesiołek-Sobota Patrycja (+48) 77 42 70 547 2
Inspektor ds. budownictwa Kozioł Agata (+48)  77 42 70 593 3
Inspektor ds. budownictwa Koj Martin (+48)  77 42 70 593 3
Pomoc administracyjna Kasztelan Anna (+48) 77 42 70 593 3
Inspektor ds. inwestycji Pawelec Marcin (+48) 77 42 70 597 6
Pomoc administracyjna Bartoszyn Irena (+48)  77 42 70 597 6
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Patrzek Monika (+48) 77 42 70 589 5
Gospodarka Gruntami, Rolnictwo, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Dziedzic Piotr (+48)  77 42 70 592 11
Inspektor ds. ochrony środowiska i  leśnictwa Spyra Roland (+48)  77 42 70 594 1
Inspektor ds. melioracji Kansy Sebastian (+48)  77 42 70 594 1
Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Gołąbek Marlena (+48) 77 42 70 591 4
Pomoc administracyjna Lyga Katarzyna (+48) 77 42 70
594
4
Podinspektor ds. realizacji Programu LIFE – Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza Kłodzińska Beata (+48) 77 42 70 074 8
Informatyk Moszner Michał (+48) 77 42 70 578 25

Aby skontaktować się z pracownikiem za pośrednictwem poczty e-mail proszę skorzystać z przedstawionego poniżej wzoru:

imie.nazwisko@lubniany.pl lub imie.nazwisko_nazwisko@lubniany.pl - w przypadku nazwisk dwuczłonowych (bez użycia polskich znaków).