Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 - 24.04.2017 r.

                                                                                                Łubniany, dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

BORG/14-18

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

                                                                               ……………………………………

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00 dwudzieste ósme posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2014-2018.

            Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z  następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie miejsca realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Luboszycach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin śląska Opolskiego w Opolu w dniu 1 marca 2017 r. wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz.
  8. Wolne wnioski.
  • Materiały dotyczące punktów nr 4 i 6 zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

                                                                                      

  Albert Wiench