Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na „Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej tranzytowej Luboszyce - Kolanowice gm. Łubniany”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej tranzytowej Luboszyce - Kolanowice gm. Łubniany”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 63581-2017 z dnia 11.04.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 63581-2017 z dn. 11.04.2017r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Tranzyt Kolanowice-Luboszyce.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - tranzyt.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - tranzyt.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - tranzyt.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - tranzyt.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - tranzyt.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - tranzyt.doc

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - tranzyt.doc

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - Tranzyt Kolanowice-Luboszyce.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Tranzyt Kolanowice-Luboszyce.pdf

DOCZałącznik nr 10 - Kosztorys ofertowy - Tranzyt Kolanowice-Luboszyce.doc

ZIPZałącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne - Tranzyt Kolanowice-Luboszyce.zip

ZIPZałącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna - Tranzyt Kolanowice-Luboszyce.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFpismo ZP.271.2.A.2017 z dn. 20.04.2017r. Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Tranzyt Kolanowice-Luboszyce (po modyfikacji).pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert - Tranzyt Kolanowice-Luboszyce.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo ZP.271.2.C.2017 z dn. 10.05.2017r. Informacja o wyborze najkorz. oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia nr 84755-2017 z dn. 18.05.2017r..pdf