Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.03.2017 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - propozycja zmiany WPF DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 27.03.2017 r.doc

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. PDF  Projekt uchwały - propozycja zmiany budżetuDOCXUzasadnienie - projekt zmiany budżetu.docx

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany. PDF  Projekt uchwały - plan zagospodarowania przestrzennego Łubniany

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2018 rok środków funduszu sołeckiego.PDF  Projekt uchwały - fundusz sołecki I PDF  projekt uchwały - fundusz sołecki II DOCUzasadnienie - fundusz sołecki.doc

5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
PDF  Projekt uchwały - dostosowanie sieci szkół DOCXUzasadnienie - dostoswanie sieci szkół.docx

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017. PDF  Projekt uchwały - program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. PDF  Projekt uchwały - sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego DOCXUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.docx