Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.03.2017 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - propozycja zmiany WPF DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 27.03.2017 r.doc

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. PDF  Projekt uchwały - propozycja zmiany budżetuDOCXUzasadnienie - projekt zmiany budżetu.docx

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany. PDF  Projekt uchwały - plan zagospodarowania przestrzennego Łubniany

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2018 rok środków funduszu sołeckiego.PDF  Projekt uchwały - fundusz sołecki I PDF  projekt uchwały - fundusz sołecki II DOCUzasadnienie - fundusz sołecki.doc

5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
PDF  Projekt uchwały - dostosowanie sieci szkół DOCXUzasadnienie - dostoswanie sieci szkół.docx

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017. PDF  Projekt uchwały - program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. PDF  Projekt uchwały - sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego DOCXUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.docx

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2017
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  16-03-2017 11:32
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  27-03-2017 08:57
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 3048
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl