Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na „Rozbudowę i nadbudowę istniejącego Przedszkola Publicznego w Kępie o dodatkowy oddział przedszkolny wraz z instalacjami wewnętrznymi”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i nadbudowę istniejącego Przedszkola Publicznego w Kępie o dodatkowy oddział przedszkolny wraz z instalacjami wewnętrznymi”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 38058-2017 z dnia 07.03.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 38058-2017 z dn. 07.03.2017r..pdf (860,41KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozbudowa PP Kępa.pdf (654,66KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - Rozbudowa PP Kępa.doc (97,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Rozbudowa PP Kępa.doc (39,00KB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Rozbudowa PP Kępa.doc (43,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Rozbudowa PP Kępa.doc (46,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Rozbudowa PP Kępa.doc (45,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Rozbudowa PP Kępa.doc (44,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Rozbudowa PP Kępa.doc (43,00KB)

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - Rozbudowa PP Kępa.pdf (914,92KB)

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Rozbudowa PP Kępa.pdf (227,86KB)

ZIPZałącznik nr 10 - Specyfikacje techniczne - Rozbudowa PP Kępa.zip (2,54MB)

ZIPZałącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna - Rozbudowa PP Kępa.zip (5,19MB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.1.A.2017 z dn. 17.03.2017r..pdf (100,29KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert - Rozbudowa PP Kępa.pdf (67,13KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo ZP.271.1.C.2017 z dn. 04.04.2017r. - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Rozbudowa PP Kępa.pdf (66,92KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 68291-2017 z dn. 19.04.2017r..pdf (140,13KB)