Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

o przyjęciu dokumentu

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska

(Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104 w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

PDFUchwała XXII-137-16 z dn. 27.10.2016 Plan Dąbrówka Łubniańska.pdf

PDFPisemne podsumowanie i uzasadnienie Dąbrówka Łubn..pdf

PDFPrognoza DĄBRÓWKA Ł..pdf

PDFDĄBRÓWKA_1_PROGNOZA.pdf

PDFDĄBRÓWKA_2_PROGNOZA.pdf

PDFDĄBRÓWKA_3_PROGNOZA.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-02-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  24-02-2017 13:54
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2270
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl