Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.02.2017 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej. PDF  Projekt uchwały - miejscowy plan zagospod. Jełowa

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - zmiana WPF PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf PDFUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 27.02.2017 r.pdf
PDFObjaśnienia do WPF.pdf

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. PDF  Projekt uchwały - zmiana budżetu PDFPropozycje do zmiany budżetu.pdf

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
PDF  Projekt uchwały - rekrutacja szkoła

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.PDF  Projekt uchwały - rekrutacja przedszkola

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany.PDF  Projekt uchwały - wymiar godzin

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.PDF  Projekt uchwały - dotacje dla przedszkoli
 


 
 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-02-2017
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  21-02-2017 10:49
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  24-02-2017 09:49
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2732
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl