Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową