Przejdź do treści strony WCAG

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa w granicach administracyjnych

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa w granicach administracyjnych została uchwalona przez Radę Gminy Łubniany Uchwałą Nr XXIV/155/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dn. 29.12.2016r. poz. 2884.

Tekst i rysunek planu:

PDFUchwała nr XXIV-155-16 z dn. 19.12.2016r. Plan Jełowa.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.31.2016.KB z dnia 18.01.2017r. (stwierdzające nieważność zapisu w części tekstowej):

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze IN.I.743.31.2016.KB z 18.01.2017r..pdf