Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2017 r.

 • Zarządzenie Nr 127 z 2017 r.

  Z dnia 28 grudnia 2017 r.

  W sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 122 z 2017 r.

  Z dnia 18 grudnia 2017 r.

  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 121 z 2017 r.

  Z dnia 11 grudnia 2017 r.

  W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli

 • Zarządzenie Nr 117 z 2017 r.

  Z dnia 1 grudnia 2017 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 114 z 2017 r.

  Z dnia 28 listopada 2017 r.

  W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 • Zarządzenie Nr 112 z 2017 r.

  Z dnia 21 listopada 2017 r.
  W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Brynicy - działka nr 776/253 k.m. 5 obręb Brynica, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny

 • Zarządzenie Nr 111 z 2017 r.

  Z dnia 14 listopada 2017 r.

  W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 105 z 2017 r.

  Z dnia 26 października 2017 r.

  W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 • Zarządzenie Nr 104 z 2017 r.

  Z dnia 10 października 2017 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 103 z 2017 r.

  Z dnia 12 października 2017 r.

  W sprawie powołania komisji do oceny szkód w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez nawałnicę

 • Zarządzenie Nr 102 z 2017 r.

  Z dnia 5 października 2017 r.

  W sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

 • Zarządzenie Nr 101 z 2017 r.

  Z dnia 5 października 2017 r.

  W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kępie - działka nr 324/70 k.m. 5 obręb Kępa, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny