Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na „Adaptację budynku na potrzeby domu dziennego pobytu w Biadaczu”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Adaptację budynku na potrzeby domu dziennego pobytu w Biadaczu”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 366297-2016 z dnia 14.12.2016r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 366297-2016 z dn. 14.12.2016r..pdf (838,09KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Świetlica Biadacz.pdf (653,04KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Świetlica Biadacz.doc (95,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Świetlica Biadacz.doc (31,00KB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Świetlica Biadacz.doc (43,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Świetlica Biadacz.doc (45,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Świetlica Biadacz.doc (36,00KB)

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Świetlica Biadacz.doc (43,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Świetlica Biadacz.doc (43,00KB)

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - Świetlica Biadacz.pdf (920,99KB)

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Świetlica Biadacz.pdf (789,47KB)

PDFZałącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna - Świetlica Biadacz.pdf (425,50KB)

ZIPZałącznik nr 11 -Dokumentacja techniczna - Świetlica Biadacz.zip (1,27MB)

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:

PDFPismo ZP.271.7.A.2016 z dn. 16.12.2016r..pdf (42,32KB)

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Świetlica Biadacz (po modyf.).pdf (138,54KB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.7.B.2016 z dn. 21.12.2016r..pdf (59,62KB)

ZIPDokumentacja techniczna - instalacje sanitarne - Świetlica Biadacz.zip (2,55MB)

ZIPDokumentacja techniczna - instalacje elektryczne - Świetlica Biadacz.zip (1 007,56KB)

ODPOWIEDŹ II NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.7.C.2016 z dn. 21.12.2016r..pdf (86,42KB)

ODPOWIEDŹ III NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFpismo ZP.271.7.D.2016 z dn. 22.12.2016r..pdf (55,72KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert - Świetlica Biadacz.pdf (157,90KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFZP.271.7.F.2016 INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (143,51KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 16161-2017 z dn. 30.01.2017r..pdf (99,00KB)