Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 19.12.2016 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa. PDF  Projekt uchwały - plan zagospodarowania Jełowa
2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - WPF
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. PDF  Uchwała budżet 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2017.PDF  Projekt_uchwaly-dofinansowanie doskonalenia_nauczycieli
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/198/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.PDF  Projekt uchwały - zmiana
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. PDF  Projekt uchwały - ekwiwalent
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Łubniany za osiągnięte wyniki sportowe.PDF  Projekt uchwały - nagrody sportowe
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2017 rok.PDF  Projekt uchwały - program roz. probl. alkoholowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody. PDF  Projekt uchwały - pomnik przyrody
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. PDF  Projekt uchwały - regulamin OKR