Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej

Łubniany, dnia 5 grudnia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

        Na podstawie Art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)  oraz § 7 ust. 4 Uchwały Nr XXII/141/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października  2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej  ustawy, działające na terenie Gminy Łubniany, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej złożone oferty, które wpłyną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Łubniany w 2017 r. z zakresu:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym zrzeszonym w Gminnym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach w rozgrywkach sportowych piłki nożnej;
  2. pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 14.12.2016 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany – w sekretariacie Urzędu, lok. 18, lub za pośrednictwem e-maila na skrzynkę pocztową - na adres , bądź przesłać pocztą (decyduje data wpływu na podany powyżej adres Urzędu Gminy).

Członkami komisji konkursowej nie mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy biorących udział w konkursie.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.12.2016 r.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

PDF  Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej (323,49KB)