Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 28.11.2016 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr XLII/294/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany.PDF  Projekt uchwały - skarga (193,59KB)
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. PDF  projekt uchwały -taryfy woda (362,92KB)
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - zmiana WPF (509,18KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (107,53KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (113,49KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 28.11.2016 r.doc (37,00KB) PDFObjaśnienia .pdf (567,86KB)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2016 r.PDF  Projekt uchwały-zmiana budżetu na 2016 r. (795,22KB)
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej na rzecz powiatu opolskiego w związku z opracowywaniem Studium Wykonalności Inwestycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Popielów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla Uchwały Nr XXIII/182/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.PDF  Projekt uchwały - poparcie dla Uchwały RG Dobrzeń Wielki (241,25KB) DOCXUzasadnienie do projektu uchwały - poparcie dla uchwały RG Dobrzeń Wielki.docx (12,34KB)
10. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla Uchwały Nr XXII/153/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia rady ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa.PDF  Projekt uchwały - poparcie dla uchwały RG Dąbrowa (319,66KB) DOCXUzasadnienie do projektu uchwały - poparcie dla uchwały RG Dąbrowa.docx (12,43KB)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XIX.133.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.PDF  Projekt uchwały - poparcie dla apelu RG Komprachcice (328,00KB) DOCXUzasadnienie do projektu uchwały - poparcie dla uchwały RG Komprachcice.docx (12,43KB)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków. PDF  Projekt uchwały - poparcie dla uchwały RM w Prószkowie (309,47KB) DOCXUzasadnienie do projektu uchwały - poparcie dla uchwały RM w Prószkowie.docx (12,39KB)