Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocena jakości wody w III kwartale 2016 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 10.11.2016 r.

Ocena jakości wody w III kwartale 2016 r.

W związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdania z dnia 09.09.2016 r. nr 772/Wo/I/2016 z badania jakości wody z dnia 07.09.2016 r. wykonanego przez Łubniańskie Wodociągi i Kanalizację Sp. zo.o., ul. Opolska 57, 46-024 Łubiany na wodociągu publicznym Kobylno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu stwierdza, że woda w badanym zakresie badań jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, z wyłączeniem zawartości manganu.

Na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie w wodociągu publicznym Kobylno wydano decyzję nakazującą doprowadzenie wody do wymagań zgodnych z cyt. rozporządzeniem (decyzja z dnia 06.05.2016 r. nr HK.43260.11.3.2016.AWŚ). Termin wykonania w/w decyzji upływa 30.04.2018 r.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Kobylno obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Kobylno, Grabie, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Masów, Brynica.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2016 r. Sprawozdanie z badań nie zostało przekazywane w terminie określonym w w/w rozporządzeniu.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr Marzena Nanowska-Geisler

PDF  Ocena jakości wody w III kwartale 2016 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu (506,42KB)