Przejdź do treści strony WCAG

Budżet 2017 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2017 r.


Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:


Budżet Gminy Łubniany na 2017 rok uchwalony na sesji Rady Gminy Łubniany w dniu 19 grudnia 2016 r.

  1. Uchwała budżetowa i zmiany budżetu uchwałą Rady Gminy Łubniany:
  1. Zmiany budżetu Zarządzeniem Wójta: