Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.10.2016 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska.PDF  Projekt uchwały - plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Łubniańska

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. PDF  Projekt uchwały - stawki podatku od nieruchomości

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - skarga na działalność Wójta Gminy Łubniany

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. PDF  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 4 października 2016 r. wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich. PDF  Projekt uchwały - stanowisko likwidacja gimnzajum DOCXUzasadnienie do projektu uchwały - dot. poparcia stanowiska Związku w spr. likwidacji gimnazjów.docx

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 4 października 2016 r. wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dot. przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków. PDF  Projekt uchwały - w spr. powiększenia Opola DOCXUzasadnienie do projektu uchwały - przyłączenie do miasta Opola części terenów z nim sąsiadujących.docx