Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.09.2016 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.PDF  Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF PDF  Zalacznik_Nr_1-Wieloletnia_Prognoza_Finansowa PDF  Objaśnienia do zmiany WPFPDF  Wykaz przedsięwzięć do WPF DOC  Uzasadnienie do zmiany WPF

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. PDF  Projekt uchwały - zmiana budżetu gminy na 2016 r. DOCX  Uzasadnienie do projektu zmiany budżetu gminy na 2016 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstramalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 - 2020. PDF  Projekt uchwały - ustalenie zasad wykorzystania sił i środków sprzętowych

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa.PDF  Projekt uchwały - plan zagospodarowania Jełowa

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.PDF  Projekt uchwały o przystąpieniu -Zmiana w planie - Kępa

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych. PDF  Projekt uchwały - pozbawienie kategorii dróg gminnych

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa". PDF  Projekt uchwały - Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej na terenie powiatu opolskiego - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski".PDF  Projekt uchwały - budowa centrum przesiadkowego