Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 14.09.2016 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr XLII/294/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany.PDF  Projekt uchwały - skarga (162,33KB)

2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa RPOP.08.00.00 działanie RPOP.08.01.00 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.PDF  Projekt uchwały - wsparcie osób niesamodzielnych (197,77KB)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łubniany.DOCX  Projekt uchwały - zmiana WPF (13,91KB)PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (105,53KB)DOCXObjaśnienia przyjętych.docx (39,83KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 14.09.2016 r.doc (38,50KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (110,31KB)