Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.06.2016 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2015 r. PDFProjekt_uchwaly-zatwierdzenie_sprawozdania.pdf

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r. PDFProjekt_uchwaly-udzielenie_absolutorium.pdf

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łubniany PDF  Projekt uchwały - zmian WPF PDF  Wieloletnia Prognoza Finansowa PDF  Wykaz przedsięwzięć do WPF JPEGU072016s1.jpeg DOC  Uzasadnienie do projektu zmiany WPF

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. PDF  Projekt zmiany budżetu DOCX  Propozycja zmian w budżecie

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2016 PDFProjekt_uchwaly-prog._opiek_nad_bezdomn_zw._na_2016.pdf