Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie informacji społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa budynku produkcyjno - magazynowego stolarni zlokalizowanego na działce nr 375 k.m. 5 obręb Dąbrówka Łubniańska 

Łubniany, 31.03.2010 r.
RG.TL – 7624/1/11/2010
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
            Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Łubniany informuje społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
 
 
„Budowa budynku produkcyjno – magazynowego stolarni”
zlokalizowanego na działce nr 375 k.m. 5 obręb Dąbrówka Łubniańska
 
 
1.      Decyzja wydana została dla inwestora: WIECZOREK Schody Drewniane Piotr Wieczorek,  ul. Oleska 2, 46-024 Dąbrówka Łubniańska.
 
2.      Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, pokój nr 1 w terminie od dnia 01.04.2010 r. do dnia 30.04.2010 r.
 
Wójt Gminy Łubniany
 
     Dieter Wystub
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Leja
Data wytworzenia: 31.03.2010 r.