Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Każda osoba ma prawo dostępu do informacji publicznej bez wykazania interesu prawnego lub faktycznego:

 • obywatel polski
 • cudzoziemiec
 • bezpaństwowiec

Uprawnienie obejmuje:

 • pozyskiwanie informacji
 • wgląd do dokumentów urzędowych
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów powszechnych

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są w Urzędzie Gminy na wniosek (patrz załącznik).

DOCwniosek.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  20-08-2003
  przez: Joanna Święch
 • opublikowano:
  20-08-2003 09:39
  przez: Joanna Święch
 • zmodyfikowano:
  02-06-2017 12:50
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Łubniany
  odwiedzin: 8005
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl