Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Każda osoba ma prawo dostępu do informacji publicznej bez wykazania interesu prawnego lub faktycznego:

  • obywatel polski
  • cudzoziemiec
  • bezpaństwowiec

Uprawnienie obejmuje:

  • pozyskiwanie informacji
  • wgląd do dokumentów urzędowych
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów powszechnych

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są w Urzędzie Gminy na wniosek (patrz załącznik).

DOCwniosek.doc (32,50KB)