Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 17.12.2015 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany PDFU C H W A Ł A Nr.pdf (251,48KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (97,71KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (87,87KB) PDFObjaśnienia przyjętych.pdf (401,92KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. PDFprojekt_budżet_2016.pdf (852,97KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łubniany PDFdotacje_żlobki.pdf (291,87KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Łubniany, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania PDFdotacje_przedszkola.pdf (271,06KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii PDFprojekt_narkomania.pdf (216,25KB)

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łubniany na 2016 rok PDFprojekt_alkohol.pdf (270,06KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2016 r. PDFProjekt plan pracy Komisji Oświatowej.pdf (208,60KB)

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu PDFProjekt uchwały_statut.pdf (198,53KB) PDFuzasadnienie do statutu.pdf (493,84KB)

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów PDFProjekt_rekrutacja.pdf (194,13KB) DOCXUzasadnienie - uchwała szkoły.docx (12,17KB)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola PDFProjekt uchwały w sprawie sprzeciwu..pdf (286,49KB)